Vill man bokan en workshop gör man det genom att skicka ett mail till detnyamuseet@gmail.com, antal deltagare per tillfälle är max 30 personer. Workshopparna är normalt 60-180 minuter, men kan anpassas efter behov. Priset för en workshop kan variera, så vänligen kontakta museet för prisuppgift.

 

Hur kan man som individ göra avtryck i samhället?                 Anja Madheden Flodman

Hur kan man som individ göra avtryck och intryck i samhället? workshoppen börjar med att deltagarna får se på en eller flera konstnärer som uttryckt sig inom en teknik som varken kräver större utrymmen eller är kostsamma = multipliceringstekniker som du i praktiken skulle kunna göra när du väntar på bussen eller tunnelbanan. Deltagarna får lära sig motsatt bildframställning, i skrapkartong och linoleumsnitt.

 

Samhälle och politik, allvar i satir.                                              Anja Madheden Flodman

Vad händer i samhället och politiken idag? deltagarna utgår ifrån dagsaktuella händelser som de i grupp diskuterar och nyanserar. Deltagarna får sedan använda sig av löpsedlar och tidningar som de pusslar med för att leka fram ett allvar utifrån sina egna tankar och åsikter.

 

Pärlplattor                                                                                      Sofia Uddén

Jag började göra pärlplattor som en form av streetart. Motiven växte och blev mer avancerade och jag började göra tavlor av dem. Detta är en form av pixelkonst och det är mer än man kanske tror att tänka på när man gör en pärlplatta. Jag har fått testa mig fram i olika tekniker och material och lärt mig av misstagen. Deltagarna får en genomgång av Uddén och hennes verk, sedan får alla deltagarna tillgång till eget material.

 

Seriefabriken                                                                                  Sofia Uddén

Serier är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att göra ”film”. På senare år har serierna fått ett uppsving bland kvinnor i Sverige i och med de många feministiska serierna samt mangan som blivit populära. Och även om jag själv inte gör direkt feministiska serier ser jag positivt på trenden som gör mig en tjänst både i branschen och samhället. Deltagarna får en genomgång av Uddén och hennes serier, och hur hon tänker för att sedan på egenhand prova på att göra serier.

 

Demokrativerkstad                                                                      Hans Davids

Demokrativerkstad är en konstpedagogisk workshop vars syfte och mål är att ge skolungdomar en bredare konstuppfattning och bidra till att förankra kunskapen som skolan förmedlar, med elevernas egna erfarenheter och verklighet. Arbetssättets samhällsorienterande perspektiv kommer att bistå eleverna med verktyg för att kunna bilda egna åsikter, utöva inflytande och delta i samhällsdebatten.

 

Vad är genus?                                                                              Robert Mellberg & Elsa Frostell

Robert Mellberg väljer ut konst ur museets samling för att förklara begreppet “genus”, och talar om hur könsroller används i dagens samhälle samt vilka förväntningar vuxna har på barn kring könstillhörighet. Han diskuterar sedan med deltagarna barns uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, samt hur olika egenskaper tillskrivs rådande könsnormer.

 

Sexualitet i konst och kultur                                                      Jesper Setréus & Elsa Frostell

Sexualitet i konst och kultur är en studiecirkel som fokuserar på att läsa och diskutera genus och föreställningar om manligt och kvinnligt. Deltagarna diskuterar genus och sexualitet i konst och kultur, med utgångspunkt ifrån några av de konstverk som finns i museets samling. Deltagarna får sedan material för att själva skapa nya verk i form av bild, text och musik.

 

Värderingsövning utifrån förutfattade meningar                   Jesper Setréus & Elsa Frostell

Här aktiveras deltagarna genom att de i grupper som får prata om relationer och kön, vad är manlighet respektive kvinnlighet, och hur har normer inom kön skapats i historien? Deltagarna kommer att arbeta med värderingsövningar och utmana eventuella förutfattade meningar.

 

Vilka är kristyrianerna och finns det ätbar konst?                  Kristyrianerna

Kristyr är en färgad tjock sockerlösning som går att modelera samt applicera på diverse material, främst kartong och papp. deltagarna får under tillfället på ett lekfullt sätt lära sig om klassiska former inom arkitekturen. Kristyrianerna är en konstgrupp bestående av Miriam Johannesson, Matti Shevchenko Sandin och Pelle Höglund. Diskussionen som uppstod dem emellan handlade om den stora skatt ornamentik som en gång var ett viktigt moment i arkitektur, design och kunskapsförmedlande som i dag i princip är försvunnen. 

 

Fusktekniker inom konsten                                                      Erik Wintzell & Elsa Frostell

Vi lär oss nya tekniker som bryter mot klassiska normer inom konst och visuell kultur för att nå ut med våra visioner. Eleverna lär sig om collage, collage i phothoshop, får jobba med overhead projektor i monumentalformat direkt på vägg. Det färdiga resultatet blir ett gemensamt konstverk.

 

Animerad kortfilm i “stop motion”                                           Erik Wintzell & Elsa Frostell

Eleverna får här lära sig göra kortfilm i “stop motion” och “cut out” teknik, eleverna arbetar i grupper om 4 till 6 elever med hjälpmedel och material som surfplattor, saxar, skalpeller och lera. Sedan lägger vi även på ljud och musik, och filerna kommer att sparas på minnesstickor som eleverna får med sig.

 

Hur skapas tredimensionella objekt                                       Erik Wintzell & Elsa Frostell

Vi lär oss gjuta tredimensionella föremål som kroppsdelar och vardagsföremål i material som gips, acrystal, vax, jesmonite och knådsilikon. Deltagarna uppmanas ta med sig ett eller ett par mindre vardagsföremål, typ tandborststorlek, som de sedan får lära sig att gjuta av.

 

Hållbar utveckling, återbruk och skulptur                              Erik Wintzell & Elsa Frostell

Eleverna får lära sig skillnaden mellan kortsiktigt och långsiktigt tänk inom produktion med koppling till miljön för en hållbar utveckling. Eleverna uppmanas ta med sig “skräp” eller upphittade och tillvaratagna material och objekt som de sedan får lära sig återanvända och ladda med nya funktioner, material kommer även finnas på plats.

 

UV-Workshop                                                                              Cilla Ericson & Elsa Frostell

UV-Workshopen är framtagen av Cilla Ericson och har varit en återkommande och mycket uppskattad händelse på flera fritidsgårdar i Bromma och på mälaröarna. Deltagarna får under musik måla med självlysande UV-färger i ett nedsläckt rum där det samtidigt projiceras ultraviolett ljus som får deltagarnas bilder att börja leva. Cilla Ericson är en mycket uppskattad bildpedagog med snart femtioårs erfarenhet!

 

Streetart, konstvärldens allra vackraste blomma                    Anders Marcus & Elsa Frostell

Gatukonst handlar om att skapa från ingenting, gatukonsten kan liknas vid en okontrollerad eld då den inte följer regler och konventioner. Vi kommer i workshopen lära och inspireras av konstnärer som gått mot strömmen, sedan går vi igenom olika tekniker och skapar en “verktygslåda” som vi tar med oss vidare.