Om Det Nya Museets samling

Det Nya Museets samling började som ett embryo under slutet av nittiotalet då små mängder handtryckta affischer och något enstaka verk av Lena Svedberg samlas in. Sedan dess har inköpen pågått konsekvent och idag består samlingen av cirka femhundra verk. Tidsmässigt sträcker sig samlingen från 1965 fram till idag och omfattar ett brett spektra av stilar och uttryck. Ett tema för fördjupning har dock varit underground konst från 1965 till 1975.

Samlandet har egentligen aldrig setts som privat, det har hela tiden funnits en förhoppning om att samlingen en dag skulle kunna fungera som en grund till ett museum och som ett komplement till andra museer. Sedan 2014 har det egna museet blivit verklighet och målet är att kunna driva det som ett professionellt heltidsprojekt, i dagsläget finns dock inte de resurser som krävs för detta.

Det Nya Museets utlåningsverksamhet är en viktig del av museets funktion och något som vi arbetar aktivt med. Sedan 2010 har vi lånat ut över trehundra verk till svenska och utländska institutioner. Samlingen växer, om än i något mer sparsam takt än tidigare, under 2015 har museet köpt in verk av Linnéa Sjöberg, Seen, Beck & Jung, Dea Trier Mörch och Britt-Inger Persson (BIP). 2014 så fick Museet en stor donation verk av konstnären Maria Adlercreutz. Av dessa sprider vi i vår tur hundrafemtio verk till statliga och kommunala museer runt om i landet genom donation, ett arbete som förväntas bli klart under året.

Det har hela tiden funnits en vision om att skapa en könsmässigt jämställd samling, något som vi har lyckats med. Samlingen är på det sättet ganska unik i Sverige med fördelningen 50/50 mellan män och kvinnor. 


Klicka på bilderna för att göra dem större och för att se konstnär, titel och år.