”Möjligen Banksy”

Banksy är världens största gatukonstnär. Med en bakgrund som graffitimålare kom hans praktik att ändras runt år 2000 då han övergick till att arbeta med så kallade spraystenciler. Banksys stora genombrott kom 2005 i och med hans bok Wall and Piece vilken har sålts i hundratusentals exemplar världen över. Råttan som motiv har kommit bli något av ett ”trade mark” för Banksy. Råttan som motiv inom gatukonst har dock funnits länge, redan på 80-talet började den franska gatukonstnären Blek Le Rat att spraya dessa gnagare på Paris gator. Banksy har anklagats för att ha kopierat Blek’s koncept, men oavsett originalitet har Banskys råttor levt vidare och målats på otaliga platser runt om i världen.

Verket som idag ingår i Det Nys Museets samling har en något speciell historia som aktualiserar flera problematiska faktorer kring denna typ av konst. När verket dök upp på en auktion 2012 kritiserades auktionshuset Lauritz för verkets tveksamma proveniens och för det faktum att det tagits från sin plats på gatan. Lauritz valde därefter att plocka bort verket från auktionen. Förfalskningar av Bansksyverk har i takt med hans popularitet och prisutveckling skjutit i höjden, ett faktum han själv drivit med. På grund av detta instiftades 2009 en kontrollinstans ”Pest Control” som autentiserar äkta studioverk av konstnären.

Just detta verks historia före 2012 är mestadels okänd utöver själva gatuskylten vilken är från Berlin och indikerar vara ifrån 2004. Verket tituleras därför som ”möjligen Banksy”. Vissa menar att verket troligtvis är skapat av Banksy men sanningen lär vi aldrig få veta och kanske är det inte så viktigt eller ens intressant.

Text av: Hugo Röjgår