Back to All Events

Klara Granstrand


Allt beror på hur man betraktar tingen, hos Granstrands verk bemästras materialen av varandra, verken innehar gåvan och möjligheten att intuitivt träda över tröskeln. Här får föremålens oskuld ge kraft åt blicken. Det är som att verken hjälper mig förstå formerna och konstens grundförutsättningar, lite som att vakna upp en dag och kunna ett tidigare okänt språk som översätter alla redan existerande. Det är stenar, ringar, spännband, papper och trä, en massa trä. Jag blir mycket fundersam inför vad jag ser, jag får liksom inte ihop det i huvudet, hennes skapande blir för mig som en massa fragment, sönderrivna skisser, idéer eller spår ifrån ett minne. Det är som att verken skapats utifrån hur jag skulle tolka något som kunde kallas en analog artificiell intelligens. Materialen får hjälp på plats men inte mer än så, vissa av verken är inte heller statiska utan omformar sig lite hur de vill beroende på tid och klimat. Det finns en stor njutning i att inte behöva kunna artikulera ett fullständigt färdigt svar. Här samspelar istället skapandets grundelement, det finns inget recept. Här får ingredienserna själva dansa konstens uppriktighet. 

-Valdemar Gerdin

Earlier Event: September 7
Grupputställning
Later Event: August 3
Klara Granstrand