Back to All Events

Folkets Ateljé


Folkets Ateljé

Folkets Ateljé bestod av en grupp svenska konstnärer som under åren 1968-1969 illegalt satte upp skreentryckta affischer i Sverige. Inspirationen kom delvis från Atelier Populaire i Paris, Folkets Ateljé bestod främst av etablerade konstnärer, men vem som helst var välkommen att vara med som idéspruta och klistrare. En av anledningarna till det kollektiva arbetet var att minska risken att affischerna skulle kunna misstolkas, det var först efter att alla godkänt en skiss som man lät trycka den. 

1968 var inte mediaflödet detsamma som idag, det fanns en tv-kanal, ett par radiokanaler, och ett mindre antal dagstidningar. Folkets Ateljé ville med sina affischer informera betraktaren om händelser som de vanliga medierna inte presenterade, det kunde röra sig om frågor som kretsade kring nationella problem eller internationella händelser.  

Folkets Ateljé hade aldrig någon fast punkt där man samlades, utan de hyrde temporärt in sig i olika lokaler eller bröt sig i enstaka fall in i lokaler för att trycka sina affischer. De hade dock några återkommande samlingsplatser, varav en var en båt vid Norrmälarstrand där man träffades för att diskutera vilka frågor och händelser som var viktiga att göra affischer om. Apoteket Tigern på Upplandsgatan blev även en knytpunkt, där de under en längre tid hyrde en lokal vilken fungerade som ateljé. Samma byggnad huserade även ett antal andra politiska grupperingar, samt en grupp amerikanska desertörer.  

Affischerna sattes upp nattetid på stadens väggar med hjälp av tapetklister eller vattenglas. Man grupperade sig per stadsdel i Stockholm och polisen kom att bedriva vad som kan liknas vid en häxjakt på de så kallade ”affischklistrarna”. Det gick så långt att man betalade ut belöningar för tips som kunde leda till gripanden.

 

Earlier Event: May 11
Vernissage för Torsten Jurell