Back to All Events

“Tingens vilja och Postmorse” av Alexandra E. Lindh och Dan Fröberg.

"Som i en omvänd arkeologi bäddas ljud och händelser ned i en värld där tingen inte har någon sista vila", stod det att läsa i motiveringen till Dan Fröbergs och Alexandra E. Lindhs förra (och f.ö. även fonogramunderstödda) utgivning, 'Tingens vilja', när de båda erhöll tidskriften Nutida Musiks pris - 'Nutida Sound' - förra året, som en av det årets tre bästa skivutgåvor inom kategorin konstmusik.

 

 

Nu förflyttar denna totalt unika duo-konstellation fokus från ljudlig återgivning av mellanrummen inom ett 'här' till ett 'bortom' där allt vi känner till genom vår jordbundenhet suddas ut.

'Postmorse' är del två i en trilogi som påbörjades med 'Tingens vilja'. Verket bär frekvenser som riktas mot det mänskliga varandets yttre domäner och besöker nivåer som huvudsakligen är tillgängliga för oss när vi lämnar dessa sista utposter innan total övergång.

 

There are no coincidences.

The becoming of can only be described as a continuous transmission of conscious, unconscious, life, death, future, past, logic and chaos.

True beginnings.

(At some distant point they crossed the equator precisely now.)

Frequencies appear, revealing random religions.

Intuition opens where language dissolves.

A pure glass reflecting.

Circular activity.

 

Patterns prevail to illusions of transparency.

 

Forest becomes darker. // and darker still

Light breeze causes a distant murmur.

To all the seekers after miracles in the dawns of early light; we w i l l hear a whistle from ahead.
Creation of worlds, reunion of souls.

Singing tongues of fire resonates in the trees.

Green tones of starlight are waiting out there.

-Let's go for a walk tonight!

Holy specks speak

Wings of meaning

Where nothing was recalled

 

Earlier Event: March 8
Pärlor ur samlingarna
Later Event: September 6
Allan Friis