JESPER NYRÉN 7 NOVEMBER TILL 31 DECEMBER

Jesper Nyréns konstnärskap har sin utgångspunkt i måleriets visuella och fysiska möjligheter. I en rad utställningar och offentliga verk har han utvecklat ett bildspråk som karaktäriseras av en strikt formell uppbyggnad med tydliga konsthistoriska referenser och en stark taktil dragningskraft. För Nyrén är måleriet lika mycket ett rum för en inåtvänd och närmast meditativ arbetsprocess som en plattform för att undersöka gränsen mellan figuration och abstraktion och målningens förhållande till det omgivande rummet.

För utställningen på Det Nya Museet har Jesper Nyrén gjort en serie verk som fortsätter utforskandet av den abstrakta bildens möjligheter. I en serie målningar, teckningar och fotografier presenteras en rad bilder som på olika sätt har en koppling till växtlighet och natur. Flera kompositioner hämtar inspiration från exempelvis växters och mineralers strukturer, medan andra zoomar in på en färg eller en yta i naturen kring konstnärens ateljé i Stockholms norra skärgård. Nyrén söker en punkt mellan avbildning och fristående form, mellan rumslighet och ytmässighet, där de olika verken kan ses som detaljer i en gemensam bild. En bild av ett landskap färgad lika mycket av tanken på och studiet av naturen som betraktandet av den.

Jesper Nyrén föddes 1979 i Sala och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2002-2007. 2008 tilldelades Nyrén Marabouparkens P.A.N.K. stipendium, vilket bland annat bestod av en ateljé i denna byggnad (Det Nya Museets lokaler användes tidigare av Marabouparken). 2014 utförde Nyrén de offentliga gestaltningarna Lightyears på Örs förskola i Sundbyberg, och 2013 Polygonal Wall på Mariehällsskolan i angränsande stadsdel. Han har även utfört offentliga gestaltningar på bland annat Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och Kv. Simonsland i Borås. Han är 2015 års mottagare av Baertlingstipendiet.